Sunday, 3 April 2016

खूप सारे आबा आजी

१४ नोव्हेंबर २०११ रोजी  ‘ऋतुचक्र’ या माझ्या बालगीत संग्रहाच्या प्रकाशनाच्या  वेळी आदित्य लेले (आमचा नातू, वय वर्षे ९) याने स्वतः चाल लावून त्यातले एक बालगीत गायले. त्याची ऑडिओ लिंक-

https://soundcloud.com/asavarikakade/r3elheo29qfz

या बालगीताचे शब्द-

खूप सारे आबा आजी
रोज बागेत जमतात
गोल करून आपल्यासारखे
मस्त टाळ्या पिटतात

कमरेवरती हात ठेवून
विठ्ठल विठ्ठल म्हणतात
मोठी जीभ बाहेर काढून
मोठा आवाज करतात

पाठ म्हणतात बाराखड्या
हातवारे करून
हसता हसता खोकू लागतात
पोट धरुन धरून

एक आबा म्हणतात पाढे
त्यावर सारे नाचतात
नाकावरती हात ठेवून
सूं सूं आवाज काढतात

कुणी पी जे सांगत नाही
तरी खो  खो हसतात
डेक्कन क्वीन खेळतात कधी
कधी बाण सोडतात

सात मजली हसून सगळे
डोक्यावर घेतात बाग
हसता हसता त्यांचा म्हणे
पळून जातो राग

बागेत जायला लागल्यापासून
आबा झालेत लहान
दंगामस्ती केली तरी
धरत नाहीत कान..!

(‘ऋतुचक्र’,  ‘कजा कजा मरू प्रकाशन, गरवारे बालभवन, पुणे)


Sunday, 20 March 2016

पंख फुटल्यावर..

मुलगी अगदी तहानी, दोन-तीन महिन्यांची असताना आई हेच तिचं जग असतं. हळू हळू मोठी होत ती किशोर वयाची झाल्यावर, तिचं जग स्वतंत्र झाल्यावर हे नातं कसं पूर्ण बदलतं त्याचा छोटासा आलेख मांडणार्‍या काही कविता...

इवलीशी मनु

जोरात हलवुन हात पाय
सांगत असते कित्ती काय

भिरभिर नजर इकडे तिकडे
दिसते आईच सगळीकडे

दमते खूप रडते खूप
सुकुन जाते बाळाचे रूप

असेल तिथुन येते आई
पदराखाली झाकून घेई

दूध पिऊन झाल्यावर
खळी पडते गालावर

हसू येतं खुदु खुदु
आई कसली करते जादू?

मनुची प्रगती

घटका पळांनी  दिसा मासांनी
वाढते राणी  राजावाणी

रूपा-गुणाची  मोठ्या भाग्याची
लाडकी बाई  सार्‍यांची

कुशिला वळे  पालथी लोळे
खेळ सगळे  पाहतात

रांगू लागली  उभी राहिली
चालू लागली  भराभर

लागली बोलू  लागली पळू
आई म्हणे हळू  धाव बाई

पाहता पाहता  होईल मोठी
पोचेल दिठी  क्षितिजाशी !!
*
  
आई झाली लहान

आई जणू झाड तशी
चढते अंगावर
गोरी मऊ उशी करून
झोपते पोटावर

गालगुच्चे घेत म्हणते
खाऊन टाकते तुला
गोड गोड पाप्या घेत
कुशित घेते तिला

आई म्हणते काय चाललंय
गप्प बैस बाई
प्रेम उतू चाललंय म्हणते
शाणी माझी आई

सगळे हसतात खो खो
बोलणं तिचं ऐकून
मनु सुद्धा खिदळू लागते
भलती खुषित येऊन

लाडूबाई लावत असते
आईला लाडी गोडी
तिच्या खेळात आई बनते
लहान तिच्या एवढी!
*


मुक्त बालपण संपत आल्याची चाहूल लागायला लागलीय- 

शाळेचा पहिला दिवस

पणजीनं आणली नवी सॅक
बूट आणले बाबानं
आजी आली ड्रेस घेऊन
डबा आणला आईनं

सगळं नवं नवं बघून
मनू खूष झाली
पाठीवरती सॅक लावून
घरभर धावली

भरून झाला डबा केव्हाच
ड्रेस घालून झाला
पहिला दिवस शाळेचा आज
गोंधळ सुरु झाला

वाजत गाजत चालली स्वारी
आईचं बोट धरुन
कळलं नव्हतं अजून तिला
आई जाणार सोडून

शाळा आली अगदी जवळ
गलका ऐकू आला
घट्ट धरला आईचा हात
वेग कमी झाला

आईचं बोट सोडण्याची पण
वेळ जवळ आली
भोकाड पसरून रडत होती
सारी पोरं तिथली

धीर करून आई तिचं
बोट लागली सोडू
टाटा करत निघताना पण
दोघी लागल्या रडू !
*
  
या कवितेला भोंडल्याच्या गाण्याचा छंद आहे...

शाळेचा दुसरा दिवस

दुसरे दिवशी सुद्धा डबा भरला
उठा उठा मनुताई उशीर झाला

मनुताई काही उठेचना
कुणाशी काही बोलेचना

नको सॅक नको बूट
नको शाळा नको दूध

न ना चा पाढा संपेचना
बाबाची मिठी सोडेना
आजीचंही ऐकेना

आई झाली मग रागीट बाई
खसकन उचलुन कडेवर घेई
आवरुन भरभर शाळेत नेई

रडायचं नाही घाबरायचं नाही
शाळेला दांडी मारायची नाही

शाळेत सोडून आली आई
मागे वळून पाहिलंच नाही!
*
  
समजावून सांगत, रागावत, दुर्लक्ष करत शाळा चालू झाली... चालूच राहिली...

सुट्टी नकोच

झाली शाळेची सवय  मग आवडू लागली
मोठे घर अशी शाळा  मनु शाळेत रमली

मित्र मैत्रिणी केवढ्या  मिळतात खेळायला
खूप खेळ आणि खाऊ  पटांगण धावायला

आता रोजच शाळेला  तिला जायचे असते
नको कधी रविवार   सुट्टी नकोच म्हणते

एक दोन तीन चार   वर्षे भराभर गेली
चौथीच्याही अभ्यासात   मनु पुढेच राहिली

बोट आईचे सुटले  तिचे रूप तिचे झाले
हळू हळू तिचे शब्द  तिला भेटाया लागले
*
  
किशोर वयाची चाहूल लागू लागलीय...

पंख फुटले

भोवतीचे सारे   ऐकते पाहते  
डोळ्यांमधे जागे   कुतुहल

काय? कसे? का? हे  प्रश्न पडतात
सारे थकतात   ऐकुनच

पण शिकवून    केले तिला धीट
जगण्याची रीत   सांगितली

झाली ती शहाणी   त्यांना हवी तशी
चाफेकळी जशी   चाफ्यासाठी

किशोरीला आता   पंखही फुटले
पुरेनासे झाले    छोटे घर!
*
  
आता वयात येऊ लागलेली ही किशोरी स्वतंत्र विचार करायला लागलीय. तिला आई-बाबांचं वागणं खटकू लागलंय... स्वतःशीच विचार करतेय ती...म्हणतेय-

जमेल ना हे त्यांना

उंच झोका घ्यायला मी घाबरायची
तेव्हा बाबा मी व्हावी धीट
म्हणून जोरात ढकलायचे माझा झोका
माझ्या रडण्याकडे दुर्लक्ष करत

शाळेच्या पहिल्या दिवशी आईनंही
समजावत, रागावत काढलं होतं मला घराबाहेर
बाहेरच्या जगाची ओळख व्हायलाच हवी म्हणून!

हे काय? का? असंच का?
असल्या प्रश्नांना दिली त्यांनी उत्तरं
मला समजतील अशी
पण आता त्यांच्याच इच्छेनुसार
मी धीट झाल्यावर
कसनुसे होतायत बाबा
मी आकाशात झेपावायच्या गोष्टींचा
हट्ट केला की होतायत कावरेबावरे

अंधाराला न घाबरण्याविषयी
समजावणारी आई
अपेक्षा करतेय मनातल्या मनात
की मी परतावी घरी
अंधार व्हायच्या आत

हे काय? का? असंच का?
असल्या प्रश्नांना ते देऊ शकत नाहिएत उत्तरं
माझ्या वाढत्या वयाला पटतील अशी

आणि मला माझ्या नव्या जगाकडून
मिळणारी उत्तरं घाबरवतायत त्यांना

आता मी सांगतेय त्यांना
सतत कानावर पडणार्‍या
आजच्या इसापनीतीच्या गोष्टी
त्यांनी धीट व्हावं म्हणून
मला माझ्या आकाशात मुक्तपणे
उडू द्यावं म्हणून...

जमेल ना हे त्यांना?
***

आसावरी काकडे
(आकाशवाणी पुणे केंद्रावर बालोद्यान कार्यक्रमात १६.१०.२०११ रोजी प्रसारित) 9421678480 / asavarikakade@gmail.com

पुस्तक सोबत करते


एकटीला ठेवुन मला
सगळी बाहेर गेली
अख्खा टी. व्ही. पाहुन झाला
तरी नाही आली

काय करू सुचेना
फोन करून झाले
वाट पाहून दमले तरी
कोणी नाही आले!

अभ्यासाला सुट्टी होती
दप्तर गप्प होते
बक्षिसाचे पुस्तक त्यातून
हळुच डोकवत होते

धावत जाऊन घेतले पुस्तक
चित्रं होती मस्त
गोष्टी सुद्धा मस्त होत्या
वाचून केल्या फस्त

पुस्तकाशी झाली दोस्ती
खूप मजा आली
वाट बघण्याआधीच सगळी
घरी परत आली

कळले मला पुस्तकात
सर्व काही असते
हवी तेव्हा हवी तशी

पुस्तक सोबत करते !
***

पूर्वप्रसिद्धी- छात्रप्रबोधन दिवाळी अंक

प्रिय आई


प्रिय आई,
तू कितिदा तरी सांगूनही
मी वह्या, पुस्तकं, कपडे
नीट जागेवर ठेवत नाही
पाच-सहा वेळा हाका मारल्याशिवाय
उठत नाही
जेवतो, अभ्यास करतो
जसं काही ते तुझं काम आहे
पण आई, मला माहितीय
असाच मी तुला आवडतो !

तू केव्हा झोपतेस
केव्हा उठतेस
मला कळतही नाही
पण मला माहितीय
की दिवसभर तू कामात असतेस
घरात आणि ऑफिसातही !

मी खेळायला जातो
क्लासला जातो
शाळेला जातो...
वाटतं तुझी नजर मझ्या मागून येतीय...
आई, तुला माहितीय का
की ती नजर
मी माझ्या दप्तरात जपून ठेवतो !

कधी कधी मी घरात असतो
आणि तू असतेस बाहेर
तेव्हा तू घरी येईपर्यंत आई,
तुला माहितीय का
की मी खूप काळजीत असतो
आणि तू आलेली दिसताच
खेळायला पळून जातो
तेव्हा मला एकदम रडू का येतं
तुला माहितीय का आई ? 

***

पूर्वप्रसिद्धी- छात्रप्रबोधन दिवाळी अंक

क्लासची भानगड नको बाई


गाण्याचा क्लास नको ना आई
नाचाच्या क्लासची कशाला घाई

झाडावर पक्षी गात असतात
त्यांना कुठे क्लास असतात
नुसती शाळा बास बाई
गाण्याचा क्लास नको ना आई

ढग मजेत फिरत असतात
रंगांबरोबर नाच करतात
त्यांचं काही अडत नाही
नाचाच्या क्लासची कशाला घाई ?

कोणताच क्लास नसेल तर
खेळता येईल घरभर
घाई गडबड उडणार नाही
क्लासची भानगड नको ना आई

नाचत गात खेळत राहीन
अभ्यास करून मोठी होईन
तोवर थोडं थांब ना आई
मोठं व्हायची कशाला घाई ?
***

खूप हट्ट केल्यावर

खूप हट्ट केल्यावर
टचस्क्रीनवाला मोबाइल
बाबानी भेट दिलाय मला
माझ्या वाढ्दिवसाला
पुढचं वर्ष महत्त्वाचं आहे हे बजावत
मोबाइल बाहेर न्यायचा नाही या अटीवर..
त्यात खूप गेम्स आहेत
फोटो काढता येतात हवे तेवढे
झालंच तर गाणी साठवता येतात
रेकॉर्डींग करता येतं.. एसेमेस.. मेल..
आणि खूप काय काय..

बाबा घरात नसले की
त्यांचा लॅपटॉपही मिळतो
गूगलचे बोट धरून मी कुठे कुठे जाऊन येतो
फेसबुकवर भरपूर फ्रेंड्स आहेत माझे..
टी. व्ही. तर असतोच चोवीस तास
जगभरातलं सगळं उत्सुक
केव्हाही बाहेर पडायला
रिमोटची कळ दाबली नुसती
की हवं ते उघडतं समोर..!

तरी शाळेला सुट्टी पडली,
आई बाबा ऑफिसला गेले
की थोड्याच वेळात नकोसे होतात
हे सगळे सदातत्पर दोस्त..
अभ्यास करून संपतो
आणि मी अगदी एकटा उरतो
जगाची सैर करण्याच्या किल्ल्या जवळ असूनही...

मला एक बहीण असती तर..!

***

ती.. माझी बहीण


ती..
माझी बहीण
खुशाल घाबरू शकते झुरळाला
त्याचं सगळ्यांना कौतुक
आणि मी पोहण्यासाठी
पाण्यात उडी घ्यायला घाबरलो तरी
हसतात सगळी... ऐकावं लागतं मला
घाबरतोस कसला
मुलगा ना तू... !

ती..
माझी बहीण
कुणी जरा जोरात बोललं
तरी लागते मुळु मुळु रडायला
की बाबा लगेच जवळ घेतात
तिच्या रडण्याचंही कौतुक..
आणि मी जोरात आपटलो
तरी रडायचं नाही
मुलगा ना मी..!

मग मी रडू दाबून ठेवतो
मग मला खूप राग येतो
मग मी फेकाफेकी करतो
आरडा ओरडा करतो...
तर सगळी म्हणतात
ती बघ कशी शांत.. शहाणी..
नाहीतर तू..!

तिला सहज मिळेल हवा तिथे प्रवेश
मला मिळवावे लागतील ९९% मार्कस्

मुलगा ना मी..!

***

पूर्वप्रसिद्धी- छात्रप्रबोधन मार्च २०१४ अंक